Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль

Сургалтын орчин

Материаллаг бааз

  •  Хичээлийн байр-3
  • Лаборатори, кабинет-21
  • Лекцийн заал-4
  • Анги, танхим-24  гаруй
  • Спорт заал
  • Ботаникийн цэцэрлэг
  • Эмнэлэг
  • Номын сан/20 шахам мянган номын фондтой/