Хүрээ дээд сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл /босго оноо/
Бакалаврын зэрэг олгох мэргэжил индекс Шалгалт өгөх хичээлүүд Хөтөлбөрт сурах хугацаа Босго оноо
I шалгалт II шалгалт
1 Программ хангамж - CS 061302 Математик
Физик
/ Аль нэг/
Монгол хэл,
Англи хэл
/ Аль нэг/
4 Жил 400-с дээш оноо
2 Мэдээллийн технологи - IC 061204
3 Радио, дэлгэцийн техник технологи - MM 021104
4 Электрон системийн автоматжуулалт - EE 071401
5 Бизнесийн удирдлага - IB 041301
6 Сэргээгдэх эрчим хүч - ER 071301
7 Био инженерчлэл - ME 078803
8 Компьютерийн ухаан - SE 061301
9 Системийн аюулгүй байдал - SS 061904
10 Барилгын инженер (Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга) - AT 073202
11 Барилгын инженер (Авто зам гүүрийн барилга) - CE 073202
12 Биотехнологи - BT 078802 Хими
Биологи
/ Аль нэг
Монгол хэл,
Англи хэл
/Аль нэг/
13 Хүнсний инженерчлэл - FB 072101
14 Шим тэжээл судлал - FN 072102
15 Гадаад хэлний орчуулагч (Солонгос хэл орчуулагч) - KL 023101 Гадаад хэл, Монгол хэл
/ Аль нэг/
Нийгэм, Түүх
/Аль нэг/
16 Гадаад хэлний орчуулагч (Англи хэлний орчуулагч) - EL 023101