Хүрээ дээд сургууль

Food Biotechnology Хүнсний инженерчлэл
Тиймээс Хүрээ Мэдээлэл Холбооны Технологийн дээд сургууль 2010 оны 9 сараас шинээр Хүнсний био технологийн тэнхим нээсэн. Энэ тэнхим нь одоо бидний амьдарч буй 21-р зууныг дагуулан явах шинжлэх ухаанаараа бидний амьдралыг илүү их сайжруулахын тулд олон төрлийн асуудлуудыг шийдвэрлэхийн төлөө судлан хөгжүүлдэг шинжлэх ухаан юм.
Хүнсний биотехнолгийн тэнхим гэдэг нь ?
* Хүнсний биотехнолгийн тэнхим гэдэг нь хүн төрөлхтөний эрүүл мэнд болон амьдралд хэрэгцээт хоол хүнсний талаарх мэргэлжтэнийхээ хувьд биотехнологи, хими, физик зэргийг судалдаг. Мөн био технологи нь олон төрлийн мэргэжлийн үндэслэл болон физик химийн үндэс, хүнсний хадгалалт, боловсрүүлалтын онцлог, хүнсний аюулгүйн байдал, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх шим тэжээл зэрэг түүнтэй холбоотой зүйлсийг судална.
Мөн Хүнсний биотехнологийн тэнхим нь энэ улсын хамгийн чухал байр суурийг эзэлдэг юм.Бид өнөө үеийн хүн төрлөхтөнд тулгараад байгаа 5 төрлийн асуудал бий.
1. Хоол хүнсний асуудал
2. Нөөцийн асуудал
3.Хоол хүнснээс үүссэн өвчин болон насанд хүрэгсэдийн өвчин
4. Анагаахын асуудал
5. Байгаль орчиниы асуудалуудыг шийдвэрлэх хэрэгтэй
Онцгойлон үйлдвэрийн дадлагааар Хүнсний биотенологийн ухаанаар тэргүүлдэг улсууд болох Солонгос, АНУ-ын үйлдвэрлэл ба жимс жимсгэнэ, газар тариалан, мөн бусад холбоотой үйлдвэрүүдээр дамжуулан тэргүүлэх технологийг 3 курсдээ орж суралцах явцдаа ангиараа 6,7,8 саруудад 3 сарын турш мэргэжилтэйгээ холбоотой олон үйлдвэрүүдэд очин үйлдвэрийн дадлага хийж, суралцан ирдэг.
Манай тэнхимд суралцан төгсвөл, Хүнсний биотехнологийн ухааны салбаруудаас сургалт болон олон төрлийн үйл ажиллагаанд хамрагдах боломжтой бөгөөд, мэргэжлийн үйлдвэрлэлийн туршлага хуримтлуулах ба холбоотой компаниудад ажилд орон Хүнсний биошинжлэх ухааны мэргэжилтэний хувьд шинэ замаар алхах болно.
Үүнтэй холбоотой онол дадлага, мөн туршилтаар дамжуулан life science мэргэжилтэнийг бэлтгэхийг тэр зорилгоо болгон сургаж байна.