Хүрээ дээд сургууль

System Security Компьютерийн систем хамгаалалт
Мэдээллийн үнэ цэнэ, Компьютерийн хэрэглээ өсөхийн хирээр мэдээллийн хамгаалалт, аюулгүй, найдвартай байдлын асуудал маш хурцаар тавигдаж байгаа юм.
Үүнтэй зэрэгцэн гарч ирсэн нэг мэргэжил бол МАБИ буюу Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Инженер.
Цахим аюулгүй байдал болон Мэдээллийн баталгаат байдал, компьютерийн систем, сүлжээ, мэдээллийн системийг тасалдах, устгах, хууль бусаар хандах, ашиглах, ил болгох зэргээс хамгаалах үйл ажиллагааг МАБИ хийдэг.
Энэхүү мэргэжлээр суралцсанаар
• Сүлжээний аюулгүй байдал
• Үйлдлийн системийн хамгаалалт
• Мэдээллийн аюулгүй байдал
• Интернэт орчны аюулгүй байдал
• Мэдээллийн нууцлал ба хамгаалалт
• Халдлага ба хамгаалалтын талаар дэлгэрэнгүй суралцана.
Төгсөгчид Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн, Сүлжээний админ, Мэдээлэл технологийн инженер, МАБ-ын багш гэх мэт салбарт ажиллах чадвартай бөгөөд мэдээллийн аюулгүй байдалдаа анхаардаг бүх л байгууллагуудад ажиллах боломжтой.