Олон улсын эдийн засаг бизнесийн дээд с'>

Олон улсын эдийн засаг бизнесийн дээд сургууль

Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр мэргэжлийн чиглэл /босго оноо/
Хөтөлбөрийн нэр Мэргэжлийн чиглэл Суралцах хугацаа /жил/ Сургалтын хэлбэр Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл Босго оноо
1 Эдийн засаг Олон улсын эдийн засагч /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг 400
2 Бизнесийн удирдлага Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг 400
 Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/ 4.5 Эчнээ
 Олон улсын худалдааны менежер /бакалавр/ 2.5 Эчнээ
3 Санхүү, банк Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг 400
Олон улсын гааль, татварын мэргэжилтэн /бакалавр/
Олон улсын санхүү-валютын эдийн засагч /бакалавр/
Даатгалын эдийн засагч /бакалавр/
Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/ 2.5 Эчнээ Математик, Гадаад хэл 400
Олон улсын банк санхүүгийн мэргэжилтэн-нягтлан бодогч /бакалавр/ 4.5 Эчнээ Математик, Гадаад хэл
4 Нягтлан бодох бүртгэл Татварын эдийн засаг-нягтлан бодогч /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг 400
5 Програм хангамж Компьютерийн програм хангамжийн мэргэжилтэн /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Гадаад хэл 400
6 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологич инженер /бакалавр/ 4 Өдөр Физик, Математик 400
7 Механик инженер Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн инженер /бакалавр/ 4 Өдөр Физик, Математик 
8 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологич инженер /бакалавр/ 4 Өдөр Хими, Биологи 400
9 Менежмент Үйлдвэрлэлийн менежер /бакалавр/ 4 Өдөр Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, 400
Олон улсын аялал жуулчлалын менежер /бакалавр/ 4 Өдөр Газарзүй, Гадаад хэл
10 Гадаад хэлний орчуулга Япон хэлний орчуулагч 4 Өдөр Монгол хэл, Гадаад хэл 400
Солонгос хэлний орчуулагч 4 Өдөр
11 Түүх, археологи Олон улсын харилцааны ажилтан 4 Өдөр Нийгмийн тухай мэдлэг, Гадаад хэл 400
12 Олон улсын эдийн засаг болон нийгмийн ухааны чиглэлээр Монгол, Сингапурт  2.5 жил сураад  АНУ-д шилжин  сурч АНУ-ын дипломтой төгсөх ангиуд /бакалавр/ 4.5 Өдөр Математик, Гадаад хэл 400
13 Олон улсын аялал жуулчлалын менежерийн ангид Монгол, Сингапурт  сураад  Англи улсад шилжин Английн дипломтой төгсөх зочид буудлын менежер /бакалавр/ 4.5 Өдөр Математик, Гадаад хэл 400